Natuurhistorisch & Volkenkundig

NVM Oudenbosch

 

Bestuur met kader

De verantwoordelijkheid voor het museum berust bij het bestuur van de Stichting Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch (fiscaal nummer: 804780687).


De statuten van de stichting vermelden als doelstelling:
"het exploiteren van een natuurhistorisch en volkenkundig museum in Oudenbosch ter voortzetting van het door de Congregatie der Broeders van de H. Aloysius Gonzaga... in Oudenbosch geĆ«xploiteerd natuurhistorisch
en volkenkundig museum".

Het bestuur komt minimaal acht keer per jaar bijeen. De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Voorzitter    S.Dirven
Secretaris    P. Heijnen
Penningmeester   C. Daleboudt
Leden   V. Willemsen
    L. Bolder-Schrijver (Conservator Geologie)
    A.M. Visser (Conservator Archeologie)
    Vacature (Educatie)
    C.J.D. Brewster (PR en website)
    B. Wijkhuizen (Technische dienst)

Voor Natuur is een vacature.

In principe heeft elke werkgroep een vertegenwoordiger in het bestuur.

 

Jaarverslag 2021 
collectieplan 2023
Beleidsplan 2023
Jaarrekening 2022
Ethische code
Rooster van aftreden en nevenfuncties